(1)
Bajaj, P. S.; Baviskar, P.; Rajyaguru, D. M. .; Chaudhari, R. A. . Application of Bethesda System For Cervical Cytology at a Tertiary Care Centre. MVP.J.M.S 2022, 171–178.